Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 22. PRIMENA WEARABLE UREĐAJA U ZDRAVSTVU

1. Projektni zadatak
Potrebno je realizovati primer korišćenja wearable uređaja u zdravstvu. Primer se realizuje poveziva- njem pametne vage Prestigio i mobilnog telefona kao wearable uređaja koji omogućava praćenje podataka izmerenih pomoću vage. Na sajtu Prestigio vage potrebno je proveriti da li je pametan telefon koji se koristi kompatibilan sa vagom. Ukoliko jeste, potrebno je upariti vagu sa pametnim telefonom. Nakon uparivanja uređaja neophodno je skinuti sa Google Play Store aplikaciju koja preuzima podatke sa vage. Aplikacija se zove Family Health Compass od proizvođača Prestigio. Nakon toga, korisnik može da stane na vagu i da sačeka da vaga pokaže težinu. Nakon merenja, vaga čuva podatke u svojoj lokalnoj memoriji, a zatim traži uređaj sa kojim će putem Bluetooth veze da razmeni podatke.
Potrebno je:

  • Definisati modele uređaja koji se koriste i njihov scenario rada.
  • Dati kratak opis specifikacije i količine wearable uređaja potrebnih za realizaciju rešenja

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazana je pametna vaga. Vagu je potrebno postaviti na tvrdu podlogu zbog nožica na kojima su postavljeni senzori za paljenje uređaja. Prilikom merenja, tj. rada vage bitno je da su stopala korisnika pozicionirana na sivom metalnom delu vage. Vaga propušta blage elektromagnetne talase kroz telo korisnika i time se dobijaju podaci merenja.

Slika 1. Prikaz pametne vage
Slika 1. Prikaz pametne vage

Model pametne vage je Prestigio Smart Body Weight Scale PHCBFS. Ovaj uređaj radi sa Android operativnim sistemom, a postoji sličan model koji radi sa iOS operativnim sistemom.
Da bi vaga i mobilni telefon mogli da razmenjuju podatke moraju biti upareni preko Bluetooth veze. Potrebno je prvo upaliti Bluetooth na pametnom telefonu, a onda na poleđini vage pritisnuti dugme za uključivanje Bluetooth-a (slika 2) kako bi vaga detektovala pametni telefon.

Slika 2.166: Povezivanje pametne vage sa Android telefonom
Slika 2.166: Povezivanje pametne vage sa Android telefonom

Postupak korišćenja pametne vage je sledeći:
1. Nakon uparivanja uređaja, korisnik staje na vagu.
2. Vaga prikazuje izmerenu vrednost, snima podatke u lokalnu memoriju i povezuje se sa pametnim ure- đajem putem Bluetooth veze.
3. Korisnik pokreće Prestigio aplikaciju i sinhornizuje podatke između pametnog telefona i vage (slika 3.).
4. Nakon razmene podatka, korisnik u aplikaciji može videti svoju težinu, procenat mišića, težinu kostiju, procenat tečnosti i procenat masnoće u organizmu (slika 4)

 Slika 3: Pokretanje Prestigio aplikacije Slika

Slika 3: Pokretanje Prestigio aplikacije Slika
 4: Prikaz rezultata merenja
4: Prikaz rezultata merenja

Početni ekran aplikacije prikazan je na slici 5. Ukoliko ima više korisnika pametne vage, u aplikaciji je moguće podesiti više korisničkih profila (slika 6). Na slici 7 su prikazana sva merenja korisnika sortirana po datumu.

Slika 5
Slika 5
 Slika 6
Slika 6
 Slika 7
Slika 7