Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

ELAB Letnja škola “Tehnologije elektronskog poslovanja” 2016

letnja skola

Katedra za elektronsko poslovanje organizuje letnju školu pod nazivom “Tehnologije elektronskog poslovanja”. U okviru Letnje škole polaznici će se upoznati sa naprednim tehnologijama razvoja aplikacija elektronskog poslovanja, interneta inteligentnih uredjaja i big data. Letnja škola će biti organizovana u periodu od 21. septembra do 14. oktobra 2016. u  četiri termina nedeljno, u periodu od 18:00h – 21:15h na Fakultetu organizacionih nauka.

U okviru škole biće realizovano više praktičnih primera i laboratorijskih vežbi. Letnja škola “Tehnologije elektronskog poslovanja” obuhvatiće tri kursa:

  1. Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja   (15 polaznika)
  2. Internet inteligentnih uredjaja  (15 polaznika)
  3. Big data u elektronskom poslovanju   (15 polaznika)

Pravo upisa imaju studenti osnovnih, master, specijalističkih strukovnih, specijalističkih akademskih i doktorskih studija.

Važni datumi:

  • Prijava za letnju školu se može obaviti od 13. avgusta do 12. septembra 2016. godine.
  • 13. – 16. septembar – intervju sa kandidatima
  • 16. septembar – objavljivanje spiska polaznika
  • 19. – 24. septembar – potpisivanje ugovora
  • 21. septembar – 14. oktobar – održavanje letnje škole

Predavači na letnjoj školi “Tehnologije elektronskog poslovanja” su profesori i saradnici katedre.

Rang lista prijavljenih kandidata biće formirana na osnovu prethodnog uspeha na studijama i na osnovu intervjua sa polaznicima. Prava i obaveze između polaznika prve letnje škole “Tehnologije elektronskog poslovanja” i Katedre za elektronsko poslovanje regulišu se potpisivanjem ugovora kojim kadidati prihvataju opšte uslove pohađanja odabranog kursa letnje škole.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat.