Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Facta Universitatis – “Internet of things”, specijalni broja časopisa

Časopis Facta Universitatis je jedan od prvih naučnih časopisa u Srbiji u kojem se razmatraju aspekti razvoja i primene Interneta inteligentnih uređaja (Internet of things) u različitim oblastima. Internet of things je trenutno jedna od najaktuelnijih oblasti informacionih tehnologija. Na Katedri za elektronsko poslovanje nastava iz ovog predmeta se izvodi još od školske 2009/10 godine na doktorskim, master i osnovnim studijama. Do danas je na našoj katedri iz ove oblasti odbranjeno više doktorskih disertacija, master i diplomskih radova. Rezultat ovog dugogodišnjeg rada i iskustva je i ovaj specijalni broj časopisa Facta Universitatis, series Electronics and Energetics. Časopis je kategorisan kao M24. Izdavač je Univerzitet u Nišu, a glavni urednik ovog časopisa je akademik prof.dr Ninoslav Stojadinović.

Urednici ovog specijalnog broja su prof.dr Marijana Despotović-Zrakić, doc.dr Zorica Bogdanović, prof.dr Božidar Radenković sa Fakulteta organizacionih nauka, i prof.dr Huansheng Ning sa Univerziteta za nauku i tehnologiju u Pekingu, Kina.

Specijalni broj obuhvata 12 radova, od kojih su dva rada po pozivu i deset regularnih radova. U pripremi radova su učestvovali autori iz devet zemalja: Srbija, SAD, Australija, Nemačka, Oman, Egipat, Indija, Norveška, Republika Srpska. U više radova objavljeni su rezultati istraživanja realizovanih u okviru projekta Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja, ON174031, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U realizaciji ovog specijalnog broja učestvovalo je više nastavnika i saradnika sa Katedre za elektronsko poslovanje, kao i studenata master i doktorskih studija FON-a. Značajan doprinos dali su i profesori sa drugih katedri koji su učestvovali kao recenzenti. Među autorima je nekoliko istaknutih svetskih stručnjaka, kao što su prof.dr Borko Furht, direktor Istraživačkog centra za saradnju industrije i univerziteta Florida Atlantic univerziteta u SAD-u, kao i San Murugesan, glavni urednik časopisa IEEE Professional.

Detalji o specijalnom broju mogu se pogledati na veb sajtu časopisa:
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/index