Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

ELAB Letnja škola “Tehnologije elektronskog poslovanja” 2020

ELAB letnja škola

Katedra za elektronsko i ove godine tradicionalno organizuje Elab letnju školu pod nazivom „Tehnologije elektronskog poslovanja 2020“ (E-business technologies 2020). U okviru Letnje škole planirano je da se polaznici upoznaju sa primenom Python programskog jezika kroz programiranje konkurentnih i distribuiranih aplikacija, JavaScript okvirima za razvoj progressive web aplikacija, pametnim okruženjima i upravljanjem pametnim okruženjima u realnom vremenu.

Letnja škola će biti organizovana u periodu od 28. septembra do 18. oktobra 2020. u četiri termina nedeljno, u periodu od 18:00 do 21:15 časova. Nastava će biti organizovana onlajn, korišćenjem Mudl sistema i video konferencija.

U okviru škole biće realizovano više praktičnih primera i laboratorijskih vežbi. Letnja škola “Tehnologije elektronskog poslovanja” obuhvatiće tri kursa:

  1. Konkurentno i distribuirano programiranje u Python-u   (15 polaznika)
  2. Razvoj PWA aplikacija upotrebom VueJS okvira  (15 polaznika)
  3. Upravljanje pametnim okruženjima u realnom vremenu (15 polaznika)

Pravo upisa na ovu Letnju školu imaju studenti osnovnih, master, specijalističkih strukovnih, specijalističkih akademskih i doktorskih studija. Nakon prijave kandidata, biće formirana rang lista na osnovu prethodnog uspeha na studijama i na osnovu intervjua sa polaznicima.

Učešće na letnjoj školi je besplatno za sve polaznike.

Za realizaciju letnje škole koristiće se postojeća oprema Katedre za elektronsko poslovanje. Fakultet organizacionih nauka nema troškova organizacije Letnje škole.

Važni datumi:

  • Prijava za letnju školu se može obaviti najkasnije do 18. septembra 2020. godine.
  • 20. septembar – objavljivanje spiska polaznika
  • 28. septembar – 18. oktobar – održavanje letnje škole (konačni datumi biće naknadno objavljeni)

Predavači na letnjoj školi “Tehnologije elektronskog poslovanja” su profesori i saradnici katedre.

Prava i obaveze između polaznika prve letnje škole “Tehnologije elektronskog poslovanja” i Katedre za elektronsko poslovanje regulišu se potpisivanjem ugovora kojim kandidati prihvataju opšte uslove pohađanja odabranog kursa letnje škole.

Polaganje za sertifikat biće organizovano u prostorijama fakuleta. Kandidatima koji uspešno završe kurs u okviru letnje škole biće uručeni sertifikati o učešću u letnjoj školi.

Opšte uslove o letnjoj školi možete naći na sledećem linku: https://elab.fon.bg.ac.rs/opsti-uslovi-za-letnju-skolu-2020/

ELAB letnja škola