Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Internet inteligentnih uredjaja 2016

Sadržaj kursa:

 1. Future internet
  Sadržaj teme: IPv6, sigurnosni i drugi protokoli budućih mreža. Sveprisutno računarstvo, inteligentni uređaji i komunikacija među mašinama.
 2. Projektovanje pametnih okruženja
  Sadržaj teme: Projektovanje pametnih okruženja. Pametne kuće, pametne učionice, pametni gradovi, pametni automobili.
 3. Internet inteligentnih uređaja
  Sadržaj teme: Upoznavanje sa Linux okruženjem i rad sa Raspberry Pi mikroračunarom. Programski jezik Pajton i pisanje programa za prijem i obradu senzorskih očitavanja. Realizacija pametnog okruženja korišćenjem Raspberrz Pi i Arduino platformi.
 4. Internet inteligentnih uređaja
  Sadržaj teme: Rad sa Arduino mikrokontrolerom i analognim senzorima. Razvoj veb servisa za rad sa senzorima. Integracija sa IoT platformom.
 5. Internet inteligentnih uređaja i BigData
  Sadržaj teme: Obrada velikih količina senzorskih podataka pomoću Big Data sistema (Hadoop)

Termini:

 1. Projektovanje pametnih okruženja. – četvrtak, 22. septembar 2016, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304.
 2. Upoznavanje sa IoT uređajima. – petak, 23. septembar, 2016, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304
 3. Arduino, ELAB IoT platfoma. – ponedeljak, 26. ponedeljak, 2016, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304
 4. Linux, RPi, Pajton – Primer pametne bašte – sreda, 28. septembar, 2016, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304
 5. Scavanger igrica – subota, 01. oktobar, 2016, 11:00 – 14:00 časova, kabinet 304

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznate predispitne obaveze na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

 • Internet inteligentnih uređaja – osnovne studije;
 • Izabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja – master studije;
 • Sveprisutno računarstvo i internet inteligentih uređaja – specijalističke akademske studije;
 • Internet inteligentnih uređaja – odabrana poglavlja – doktorske studije.

Kurs internet inteligentnih uredjaja