Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Blockchain u elektronskom poslovanju

Sadržaj kursa:

 1. Uvod u blockchain tehnologije
  Protokoli i algoritmi blockchain-a. Consensus algoritmi. Pametni ugovori (smart contracts). Blockchain modeli podataka. Blockchain veb servisi. Upravljanje blockchain transakcijama.Skalabilnost i performanse blockchain sistema. Blockchain interoperabilnost. Privatni i javni blockchain. Sigurnost, privatnost i poverenje u blockchain-u.
 2. Primena blockchain tehnologija u elektronskom poslovanju
  Primene blockchain tehnologija. Blochchain i kriptovalute. Regulativa kriptovaluta. Poslovni modeli elektronskog poslovanja zasnovani na primeni blockchain tehnologija. Primena blockchain-a u: zdravstvu, obrazovanju, poljoprivredi, industriji, saobraćaju, telekomunikacijama, upravi. Blockchain u: social networking-u, crowdsourcing-u i crowdsensing-u. Blockchain u B2B poslovnim mrežama.
 3. Razvoj aplikacija na Hyperledger platformi
  Razvoj blockchain aplikacija na Hyperledger platformi. Implementacija distribuiranog knjigovodstva za odabrani poslovni model elektronskog poslovanja. 
 4. Razvoj klijentske aplikacije
  Razvoj klijentske aplikacije za pristup podacima iz blockchain-a.

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

 • Internet tehnologije – osnovne studije;
 • Internet tehnologije i sistemi – master studije;
 • Internet tehnologije i sistemi – odabrana poglavlja – specijalističke akademske studije;
 • Internet tehnologije – odabrana poglavlja – doktorske studije.