Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Pristupni rad

Pristupni rad na master studijama Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima donosi 8 ESPB poena.

Koraci u izradi pristupnog rada dati su na sledećoj slici

Izrada pristupnog rada

U okviru pristupnog rada potrebno je:

  • detaljnije opisati područje istraživanja master rada,
  • opisati problem koji se razmatra,
  • navesti očekivane rezultate,
  • navesti metode prikupljanja i analize podataka,
  • napraviti detaljan plan istraživanja,
  • definisati svrhu i ciljeve istraživanja,
  • itd.

Primer pristupnog rada na master studijama