Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Udžbenik Internet inteligentnih uređaja

iot udzbenikInternet inteligentnih uređaja – Prvi udžbenik na srpskom jeziku iz oblasti Internet of things

Božidar Radenković, Marijana Despotović-Zrakić, Zorica Bogdanović, Dušan Barać, Aleksandra Labus, Živko Bojović
Fakultet organizacionih nauka, 2017.
ISBN:978-86-7680-304-0

Udžbenik Internet inteligentnih uređaja, namenjen studentima Fakulteta organizacionih nauka, daje pregled teorijskih koncepata, tehnologija i metodoloških postupaka za razvoj i primenu interneta inteligentnih uređaja. Udžbenik se može koristiti i kao dodatna literatura za druge predmete iz oblasti primene savremenih informacionih tehnologija na svim nivoima studija. Osim studentima, biće od koristi i onima koji se bave proučavanjem savremenih infomacionih tehnologija s teorijskog i praktičnog aspekta.

Knjiga Internet inteligentnih uređaja sastoji se iz dva dela: „Teorijske osnove interneta inteligentnih uređaja”, u kom je dat pregled koncepata, infrastrukture i tehnologija kojima se razvijaju aplikacije za upravljanje pametnim okruženjima i „Pametna okruženja”  u kome je prikazana primena interneta inteligentnih uređaja u različitim područjima.

Udžbenik Internet inteligentnih uređaja predstavlja osnovnu literaturu za predmet Internet inteligentnih uređaja, a može se koristiti kao dopunska literatura za predmete Internet tehnologije i  Mobilno poslovanje, i drugim predmetima sa Katedre za elektronsko poslovanje.

Udžbenik se može kupiti na skriptarnici FON-a.

Praktikum – Internet inteligentnih uređaja