Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Udžbenik elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje
Božidar Radenković, Marijana Despotović-Zrakić, Zorica Bogdanović, Dušan Barać, Aleksandra Labus
Fakultet organizacionih nauka, 2015.
ISBN:978-86-7680-304-0

Udžbenik Elektronsko poslovanje, u izdanju Fakulteta organizacionih nauka, predstavlja prvi udžbenik iz ove oblasti na Univerzitetu u Beogradu. Udžbenik daje sveobuhvatan opis najznačajnijih koncepata, modela, tehnologija i servisa u različitim oblastima elektronskog poslovanja. Osnovni cilj je detaljan prikaz mogućnosti primene savremenih informaciono komunikacionih tehnologija u različitim sferama poslovanja, kao i podsticanje na pronalaženje novih i inovativnih načina poslovanja. Udžbenik Elektronsko poslovanje namenjen je studentima Fakulteta organizacionih nauka, a može biti od koristi svima  koji se bave primenom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija sa teorijskog i praktičnog aspekta.

Udžbenik Elektronsko poslovanje predstavlja osnovnu literaturu za pripremu prijemnog ispita za master studije Elektronsko poslovanje, kao i za predmete Elektronsko poslovanje i Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja, a može se koristiti kao dopunska literatura na predmetima Internet marketing, Internet marketing i društveni mediji, Mobilno poslovanje, Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi i drugim predmetima Katedre za elektronsko poslovanje.

Preuzmite udžbenik Elektronsko poslovanje.