Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Monografija iz oblasti cloud computinga

Handbook of Research on High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education

Glavni cilj monografije “Handbook of Research on High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education” je da predstavi rezultate istraživačkih radova u oblasti modernih računarskih tehnologija i aplikacija u i njihove primene u nauci i obrazovanju.

Editori knjige su:

Dr Marijana Despotović-Zrakić (Fakultet organizacionih nauka)
Dr Veljko Milutinović (Elektrotehnički fakultet)
Dr Aleksandar Belić (Institut za fiziku)

Ovo je prva monografija u Srbiji iz oblasti cloud computing-a i među prvim monografijama u svetu koje se bave primenom cloud computing-a u nauci i obrazovanju. Knjiga je objavljena u okviru projekta Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja koji je finansiran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Republike Srbije broj projekta 174031. Veliki doprinos u realizaciji ove monografije dalo je više nastavnika i saradnika sa Fakulteta organizacionih nauka i to sa Katedre za elektronsko poslovanje, Katedre za softversko inženjerstvo i Katedre za organizaciju poslovnih sistema. Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu izdavača IGI Global:

Predgovor monografije “High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education” je napisao prof.dr Dejan Milojičić aktuelni predsednik najznačajnijeg svetskog udruženja za računarstvo – IEEE Computer Society, i jedan od najvećih svetskih stručnjaka u oblasti cloud computing-a.

Svečana promocija knjige će biti održana 15.05.2014. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Za korisnike iz akademske mreže, poglavlja su dostupna na ovom linku.