Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Pametni saobraćaj

Sadržaj kursa:

 1. Pametni saobraćaj – uvod
  Pametan saobraćaj. Inteligentni transportni sistemi. Primena Interneta inteligentnih uredjaja u saobraćaju i transportu. Primena bežičnih senzorskih mreža u saobraćaju. Projektovanje pametnog transporta. Razvoj IoT infrastrukture za pametan saobraćaj. Razvoj prototipova korišćenjem Arduino mikrokontrolera, Raspberry PI mikroračunara, analognih i digitalnih senzora.
 2. Pametna vozila i pametni parking
  Pametni automobili. Autonomna vozila. Vehicle-to-vehicle (V2V) komunikacija. Projektovanje pametnog parkinga. Razvoj rešenja za pametan parking.
 3. Razvoj sistema za merenje buke u pametnom saobraćaju
  Razvoj Arduino, Raspberry Pi i Android sistema za merenje buke. Razvoj web servisa za prikupljanje podataka i čuvanje u MongoDB bazi podataka. Razvoj veb aplikacije za vizuelizaciju i analizu dobijenih podataka
 4. Razvoj IoT sistema za merenje vibracija izazvanih saobraćajem
  Razvoj Arduino, Raspberry Pi i Android sistema za merenje vibracija. Merenje vibracija izazvanih saobraćajem primenom razijenog IoT sistema. Merenje vibro-udobnosti gradskog prevoza primenom razvijenog IoT sistema.

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija: