Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Studijska grupa Tehnologije elektronskog poslovanja

U okviru studijske grupe Tehnologije elektronskog poslovanja obavezni predmeti su Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja i Internet tehnologije i sistemi. Izborni predmeti ove studijske grupe su: Tehnologije mobilnog poslovanja, Konkurentno i distribuirano programiranje, Izabrana poglavlja iz Interneta inteligentnih uređaja, Cloud infrastruktura i servisi, Računarska simulacija i virtuelna realnost, Metode zaštite u elektronskom poslovanju, Testiranje i kvalitet softvera, Internet marketing i društveni mediji.

Naziv predmetaStatusSemestarESPB
Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanjaObavezanZimski6
Internet tehnologije i sistemiObavezanZimski6
Tehnologije mobilnog poslovanjaIzborniZimski6
Konkurentno i distribuirano programiranjeIzborniLetnji6
Izabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređajaIzborniLetnji6
Cloud infrastruktura i servisiIzborniLetnji6
Računarska simulacija i virtuelna realnostIzborniLetnji6
Metode zaštite u elektronskom poslovanjuIzborniLetnji6
Testiranje i kvalitet softveraIzborniLetnji6
Internet marketing i društveni medijiIzborniLetnji6
Poslovna inteligencija u elektronskom poslovanju - odabrana poglavljaIzborniLetnji6
Big data u elektronskom poslovanjuIzborniLetnji6
Projektovanje računarskih mreža preduzećaIzborniLetnji6
Pogledajte i predmete studijske grupe Elektronsko poslovanje
Kompetencije studenata

Kompetencije studenata koji završe studijski program Tehnologije elektronskog poslovanja su sledeće:

 • sposobnost da samostalno ili u timu realizuju projekte, analiziraju, strukturiraju i rešavaju probleme u oblasti Internet tehnologija
 • uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte iz oblasti primene Internet tehnologija
 • sposobnost realizacije projekata zasnovanih na primeni naprednih internet tehnologija i mobilnih tehnologija
 • sposobnost realizacije projekata Interneta inteligentnih uređaja,
 • sposobnost razvoja interoperabilnih sistema u Internet okruženju
 • sposobnost razvoja servisa i aplikacija društvenog računarstva
 • sposobnost projektovanja i implementacije cloud computing infrastrukture i servisa za elektronsko poslovanje
 • sposobnost  projektovanja i analize skladišta velikih količina podataka u elektronskom poslovanju
 • sposobnost upravljanja mrežnom infrastrukturom preduzeća u savremenim poslovnim sistemima
 • kompetencije za upravljanje IT projektima u različitim oblastima elektronskog poslovanja: elektronska trgovina, elektronska uprava, elektronsko bankarstvo, itd.
 • kompetencije za upravljanje projektima mobilnog poslovanja
 • sposobnost za identifikaciju potreba za obezbeđenjem sigurnosti informacionih sistema u Internet okruženju
 • sposobnost objedinjavanja znanja iz većeg broja oblasti, multidisciplinarnost
 • sposobnost za nastavak studiranja na višim nivoima studija
 • sposobnost uključivanja u naučno-istraživački rad i objavljivanje naučnih radova