Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Tehnologije mobilnog poslovanja – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Marijana Despotović-Zrakić, Dušan BaraćObavezni16

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa aktuelnim tehnologijama mobilnog poslovanja, sa fokusom na mobilne servise i aplikacije u 5G mobilnim mrežama.

Studenti su osposobljeni za projektovanje i razvoj mobilnih servisa u 5G okruženju i integraciju mobilnih servisa sa cloud, IoT i VR/AR tehnologijama.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. Despotović-Zrakić, M., Milutinović, V., & Belić, A. (2014). Handbook of Research on High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education (pp. 1-476). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-5784-7. ISBN: 978-1-4666-5784-7.
3. Milutinović, M., Labus, A., Stojiljković, V., Bogdanović, Z., & Despotović-Zrakić, M. (2015). Designing a mobile language learning system based on lightweight learning objects. Multimedia Tools and Applications, 74(3), 903-935, DOI: 10.1007/s11042-013-1704-5, 2013, ISSN 1380-7501.
4. Ghita K. Mostefaoui (Editor), Faisal Tariq (Editor), Mobile Apps Engineering: Design, Development, Security, and Testing, Chapman and Hall/CRC; 1 edition (December 10, 2018), ISBN-10: 1138054356
5. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs