Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

EBT Konferencija

Konferencija “Tehnologije elektronskog poslovanja” okupiće vodeće profesore, naučnike, istraživače, stručnjake iz prakse, IT kompanije, doktorande i studente u cilјu razmene ideja i praktičnih primera iz prakse iz oblasti elektronskog poslovanja. Kroz prezentacije postignutih rezultata, diskusije i saradnju konferencija će doprineti unapređenju naučnih potencijala, znanja i veštine, promociji i jačanju ideje digitalnog društva. Konferencija bi trebalo da doprinese uspostavlјanju dugoročnih partnerstava između istraživača iz akademskog okruženja, eksperata iz prakse i šire zajednice. Rezultati konferencije treba da doprinesu sveopštem razvoju oblasti elektronskog poslovanja.

Organizator konferencije “Tehnologije elektronskog poslovanja” je Katedra za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka.

Program konferencije biće organizovan u nekoliko sekcija prema tematskim celinama:

 • tehnologije elektronskog poslovanja;
 • digitalni poslovni ekosistemi;
 • menadžment elektronskog poslovanja;
 • digitalni marketing i društveni mediji;
 • softversko inženjerstvo u elektronskom poslovanju;
 • agilno upravlјanje projektima elektronskog poslovanja;
 • razvoj softvera u internet i cloud okruženju;
 • razvoj aplikacija za mobilne uređaje;
 • big data i poslovna inteligencija u elektronskom poslovanju;
 • internet inteligentnih uređaja;
 • veštačka inteligencija i računarska simulacija;
 • sigurnost, privatnost i blockchain.

Više informacija o konferenciji “Tehnologije elektronskog poslovanja” možete pronaći na ebt.rs.