Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Python

Sadržaj kursa:

 1. Principi razvoja aplikacija u internet okružunju
  Principi razvoja aplikavija u internet okruženju. Pregled razvojnih okruženja, alata, biblioteka i šireg tehnološkog okruženja. Primena. Uvod u programski jezik Python. Osnovna sintaksa.
 2. Python
  Kontrola toka. Strukture podataka u Python-u. Funkcije. Ulaz i izlaz. Rad sa fajlovima. Upravljanje greškama i izuzecima. Paketi i moduli. Objektno-orijentisani Python. Rad sa bazama podataka.
 3. Python Django
  Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja u Python Django okviru. 

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

 • Internet tehnologije – osnovne studije;
 • Internet tehnologije i sistemi – master studije;
 • Internet tehnologije i sistemi – odabrana poglavlja – specijalističke akademske studije;
 • Internet tehnologije – odabrana poglavlja – doktorske studije.