Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Katedra za Elektronsko poslovanje

Katedra za elektronsko poslovanje osnovana je o Vavedenju presvete Bogorodice, 4. decembra 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka. Vizija Katedre za elektronsko poslovanje, Fakulteta organizacionih nauka je liderstvo u obrazovnom i naučnom radu u oblastima elektronskog i mobilnog poslovanja, internet tehnologija i računarske simulacije, kao i prepoznatljivost među studentima, istraživačima i preduzećima. Privlačenjem talentovanih studenata, profesionalnim razvojem nastavnika i saradnika, i unapređenjem saradnje sa privredom, Katedra za elektronsko poslovanje ima za cilj da bude široko prepoznata kao lider i van granica Srbije.

Inovativnost u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu je jedna od osnovnih odrednica u radu nastavnika i saradnika Katedre za elektronsko poslovanje, tako da se upravo za Katedru vezuju pojmovi kao što su “prva Internet veza u Srbiji”, “prve studije iz elektronskog poslovanja u Srbiji”, “prvi univerzitetski cloud u Srbiji”, “prva monografija u Srbiji iz oblasti cloud computinga”, “prvi udžbenik i praktikum u oblasti IoT”. Članovi Katedre za elektronsko poslovanje objavili su veliki broj naučno-istraživačkih radova, i učestovovali u više projekata u saradnji sa privredom. Na osnovu istraživanja razvojnih i istraživačkih kapaciteta u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, koji je finansirala Evropska komisija, Katedra za elektronsko poslovanje je prepoznata kao centar izvrsnosti i deli drugo mesto sa Institutom za fiziku.

ELAB tim
ELAB tim
U okviru Katedre za elektronsko poslovanje, obrazovni i naučno-istraživački rad se odvija u okviru dve laboratorije:

Nastava iz oblasti elektronskog poslovanja odvija se na svim nivoima studija:

Kao podršku nastavnom procesu, Katedra za elektronsko poslovanje poseduje savremenu cloud computing infrastrukturu na kojoj su razvijeni različiti servisi za studente i nastavnike. Nastava na svim predmetima Katedre za elektronsko poslovanje koncipirana je kao Blended learning, tj. kombinacija tradicionalnog i učenja na daljinu, i odvija se pomoću sistema za učenje na daljinu Moodle.

Prve poslediplomske studije u oblasti Elektronskog poslovanja u Srbiji i regionu, kao i među prvima u svetu, realizovane su 2001. godine u organizaciji Katedre za Elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka.

Prva generacija studenata 2001/02 - poslediplomske studije Elektronsko poslovanje