Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Katedra za Elektronsko poslovanje

Katedra za elektronsko poslovanje osnovana je na Vavedenje presvete Bogorodice, 4. decembra 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka. Vizija Katedre za elektronsko poslovanje, Fakulteta organizacionih nauka je liderstvo u obrazovnom i naučnom radu u oblastima elektronskog i mobilnog poslovanja, internet tehnologija i računarske simulacije, kao i prepoznatljivost među studentima, istraživačima i preduzećima. Privlačenjem talentovanih studenata, profesionalnim razvojem nastavnika i saradnika, i unapređenjem saradnje sa privredom, Katedra za elektronsko poslovanje ima za cilj da bude široko prepoznata kao lider i van granica Srbije.

Inovativnost u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu je jedna od osnovnih odrednica u radu nastavnika i saradnika Katedre za elektronsko poslovanje, tako da se upravo za Katedru vezuju pojmovi kao što su “prva Internet veza u Srbiji”, “prve studije iz elektronskog poslovanja u Srbiji”, “prvi univerzitetski cloud u Srbiji”, “prva monografija u Srbiji iz oblasti cloud computinga”, “prvi udžbenik i praktikum u oblasti IoT”. Članovi Katedre za elektronsko poslovanje objavili su veliki broj naučno-istraživačkih radova, i učestovovali u više projekata u saradnji sa privredom. Na osnovu istraživanja razvojnih i istraživačkih kapaciteta u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, koji je finansirala Evropska komisija, Katedra za elektronsko poslovanje je prepoznata kao centar izvrsnosti i deli drugo mesto sa Institutom za fiziku.

ELAB tim
ELAB tim
U okviru Katedre za elektronsko poslovanje, obrazovni i naučno-istraživački rad se odvija u okviru dve laboratorije:

Nastava iz oblasti elektronskog poslovanja odvija se na svim nivoima studija:

Kao podršku nastavnom procesu, Katedra za elektronsko poslovanje poseduje savremenu cloud computing infrastrukturu na kojoj su razvijeni različiti servisi za studente i nastavnike. Nastava na svim predmetima Katedre za elektronsko poslovanje koncipirana je kao Blended learning, tj. kombinacija tradicionalnog i učenja na daljinu, i odvija se pomoću sistema za učenje na daljinu Moodle.

Prve poslediplomske studije u oblasti Elektronskog poslovanja u Srbiji i regionu, kao i među prvima u svetu, realizovane su 2001. godine u organizaciji Katedre za Elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka.

Prva generacija studenata 2001/02 - poslediplomske studije Elektronsko poslovanje