Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Studijska grupa Elektronsko poslovanje

U okviru studijske grupe Elektronsko poslovanje obavezni predmeti su Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja i Internet marketing i društveni mediji. Izborni predmeti ove studijske grupe su: Menadžment elektronskog poslovanja, Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju, Elektronsko poslovanje u javnoj upravi, Elektronsko bankarstvo, Internet ekonomija, Elektronsko obrazovanje, Upravljanje dokumentima, Upravljanje lancima snabdevanja 2.

Naziv predmetaStatusSemestarESPB
Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanjaObavezanZimski6
Internet marketing i društveni medijiObavezanZimski6
Menadžment elektronskog poslovanjaIzborniLetnji6
Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju
IzborniLetnji6
Elektronsko poslovanje u javnoj upraviIzborniLetnji6
Elektronsko bankarstvoIzborniLetnji6
Internet ekonomijaIzborniLetnji6
Elektronsko obrazovanjeIzborniLetnji6
Upravljanje dokumentimaIzborniLetnji6
Upravljanje lancima snabdevanja 2IzborniLetnji6
Poslovna inteligencija u elektronskom poslovanju - odabrana poglavljaIzborniLetnji6
E-zdravstvo - odabrana poglavljaIzborniLetnji6
Big data u elektronskom poslovanjuIzborniLetnji6
Pogledajte i predmete Studijske grupe Tehnologije elektronskog poslovanja

Kompetencije studenata

Kompetencije studenata koji završe studijski program Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima su sledeće:

 • sposobnost da samostalno ili u timu realizuju projekte, analiziraju, strukturiraju i rešavaju probleme u oblasti elektronskog poslovanja
 • uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte iz oblasti elektronskog poslovanja
 • sposobnost analize i predviđanja pravaca razvoja u oblastima tehnologija elektronskog poslovanja, menadžmenta elektronskog poslovanja
 • sposobnost realizacije projekata zasnovanih na primeni naprednih internet tehnologija i mobilnih tehnologija
 • sposobnost razvoja interoperabilnih sistema u Internet okruženju
 • sposobnost razvoja servisa i aplikacija društvenog računarstva
 • sposobnost  projektovanja i analize skladišta velikih količina podataka u elektronskom poslovanju
 • sposobnost upravljanja mrežnom infrastrukturom preduzeća u savremenim poslovnim sistemima
 • kompetencije za upravljanje IT projektima u različitim oblastim elektronskog poslovanja: elektronska trgovina, elektronska uprava, elektronsko bankarstvo, itd.
 • kompetencije za upravljanje projektima mobilnog poslovanja
 • sposobnost za identifikaciju potreba za obezbeđenjem sigurnosti informacionih sistema u Internet okruženju
 • sposobnost objedinjavanja znanja iz većeg broja oblasti, multidisciplinarnost
 • sposobnost za nastavak studiranja na višim nivoima studija
 • sposobnost uključivanja u naučno-istraživački rad i objavljivanje naučnih radova