Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet marketing i društveni mediji

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijske grupeElektronsko poslovanje, Tehnologije elektronskog poslovanja
Status predmetaObavezan, Izborni
NastavniciZorica M. Bogdanović, Aleksandra B. Labus, Dragan V. Vukmirović, dr Radmila Janičić, Dušan M. Barać,Marijana S. Despotović-Zrakić

Sadržaj

Teorijska nastava: Napredni koncepti Internet marketinga. Modeli poslovnog nastupa na Internetu – studije slučaja. Internet marketing plan – primeri, studije slučaja. Strategije, taktike i tehnike Internet marketinga. Merenje i analiza uspešnosti nastupa na Internetu. Integracija komponenata internet marketinga. SEO tehnike. Servisi i aplikacije za upravljanje odnosima sa klijentima. Primena mobilnih tehnologija u marketingu. Društveni mediji – stanje i perspektive. Social computing. Primena društvenih mreža u poslovanju. Poslovni modeli, servisi i analiza društvenih mreža. Troškovi, prihodi i optimizacija društvenih medija. Primena poslovne analitike u Internet marketingu. Internet i odnosi s javnošću. Primena virtuelne realnosti u Internet marketingu. Primena koncepta zabavnih aktivnosti u marketingu. Savremeni trendovi u Internet marketingu i društvenim medijima.

Praktična nastava: Internet marketing plan – primeri, studije slučaja. Internet marketing tehnike. SEO tehnike i optimizacija veb sajtova za brauzere. Responzivnost veb prezentacija. HTML5 i CSS3. CSS okviri. Sistem za upravljanje sadržajem WordPress. Razvoj dodataka i tema za WordPress. Google servisi u Internet marketingu. Upravljanje odnosima sa klijentima – SugarCRM. Kreiranje kampanja i nastupa na društvenim mrežama i medijima (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn i dr.) i integracija sa WordPress-om. Razvoj servisa i aplikacija SMS marketinga. Kreiranje poslovnih aplikacija korišćenjem Facebook i Twitter API-ja. Kreiranje igara na društvenim mrežama. Primena koncepta poslovne inteligencije u Internet marketingu. Primena virtuelne realnosti u Internet marketingu.

Cilj

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa Internet marketingom, poslovnim modelima nastupa na Internetu, da savladaju tehnike Internet marketinga i alate društvenih medija u izradi i implementaciji Internet marketing plana.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. David Meerman Scott (2007). The New Rules of Marketing and PR. John Wiley & Sons.
  3. Dave Chaffey (2006). Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice (3rd Edition). Prentice Hall.
  4. Judy Strauss, Adel El-Ansary, Raymond Frost (2006). E-Marketing 4th Edition. Prentice Hall.
  5. Judy Strauss, Raymond Frost (2009). E-Marketing 5th Edition. Prentice Hall.
  6. Тracy L. Tuten and Michael R. Solomon (2013). Social Media Marketing. Pearson International edition.
  7. Anthony J. Bradley and Mark P.McDonald  (2011). The Social Organization: How to Use Social Media to Tap the Collective Genius of Your Customers and Employees. Harvard Business Press Books.
  8. Christer Holloman (2012). The Social Media MBA: Your Competitive Edge in Social Media Strategy Development and Delivery. A John Wiley & Sons, Ltd.
  9. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0