Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

ELAB hosting

ELABHosting predstavlja platformu Katedre za elektronsko poslovanje koja omogućava besplatni hosting studentskih sajtova za potrebe predmeta Laboratorije. Hosting studentski paketi podržavaju PHP, MySQL, lične e-mail adrese i poddomene. ELABHosting platforma koristi hardversku i softversku infrastrukturu Laboratorije za elektronsko poslovanje.

Elab hosting

Otvaranje hosting naloga na ELABHosting platformi moguće je radnim danom u periodu od 13 do 15 časova u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Pravo otvaranja naloga imaju svi studenti osnovnih i poslediplomskih studija Fakulteta organizacionih nauka koji slušaju i nisu položili neki od ispita Laboratorije za elektronsko poslovanje. Neophodno je lično prisustvo i indeks. Prilikom otvaranja naloga, podrazumeva se da je student saglasan sa uslovima korišćenja ELABHosting platforme.

Glavne komponente studentskog hostinga

 

ISPConfig

ISPConfig kontrolni panel
Studentski mail

Studentski webmail (Roundcube, Horde, Squirell)
Web FTP

net2ftp web based FTP klijent
MySQL Hosting

PHPMyAdmin za pristup bazi podataka