Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Upravljanje razvojem digitalnih proizvoda 2021

1. Naziv teme: Okvir za upravljanje razvojem proizvoda
Sadržaj teme: Ekosistemi elektronskog poslovanja. Product management – definicija i ključni elementi. Ključne uloge i procesi u upravljanju razvojem digitalnih proizvoda. Strategija digitalnog proizvoda. Upravljanje projektima u ekosistemima elektronskog poslovanja. Planiranje razvoja digitalnog proizvoda. Upravljanje razvojem. Digitalni marketing. Prodaja i distribucija, Održavanje i podrška. Upravljanje troškovima. Analitika i metrike proizvoda. Ključni koncepti u razvoju digitalnog proizvoda. Odnos između project i product menadžmenta.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

2. Naziv teme: Upravljanje razvojem digitalnih proizvoda
Sadržaj teme: Životni ciklus digitalnog proizvoda. Uloge i odgovornosti u razvoju digitalnog proizvoda. Agilne metodologije i DevOps pristup za upravljanje razvojem digitalnih proizvoda. Scrum product management. Matrica ciljeva i prioriteta, product backlog, planning board, procene potrebnog vremena i resursa, mape korisničkih priča, burndown charts, product roadmap. Design thinking: istraživanje potreba korisnika, definisanje, ideje, prototipovi, testiranje. Upravljanje razvojem proizvoda u startapima. MVP. Speed boat rešenje.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

3. Naziv teme: Alati za upravljanje razvojem digitalnih proizvoda
Sadržaj teme: Pregled alata za upravljanje razvojem digitalnih proizvoda. Upoznavanje sa Open Project rešenjem. Upravljanje razvojem digitalnih proizvoda primenom OpenProject-a. Alati za projektovanje UI i UX: crtanje wireframe-ova, prototipova i mockup-a. Customer journey map, user path. Definisanje korisničkih zahteva. Definisanje slučajeva korišćenja i korisničkih priča. Definisanje izveštaja, upravljanje ciljevima, upravljanje funkcionalnostima (product backlog). Organizacija beta i pilot testiranja. Primeri iz prakse.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

4. Naziv teme: Izrada projekta
Sadržaj teme: Implementacija ključnih faza primenom alata za upravljanje razvojem digitalnih proizvoda na odabranom primeru: razvoj SaaS veb platforme za e-trgovinu, razvoj blokčejn zasnovanog digitalnog proizvoda, ili razvoj IoT platforme.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

Pohađanje kursa je besplatno za sve učesnike. Nastava će biti organizovana onlajn, korišćenjem Mudl sistema i video konferencija. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

  • Upravljanje rizikom u e-poslovanju – osnovne studije;
  • Internet inteligentnih uređaja – osnovne studije;
  • Ekosistemi elektronskog poslovanja – master studije.