Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja 2016

Sadržaj kursa:

  1. Uvod u JS okvire. SPA. Uvod u Angular – četvrtak, 22. septembar 2016, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304.
  2. AngularJS. Osnovi koncepti. Primeri  – utorak, 27. septembar 2016, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304.
  3. Napredni koncepti. REST API – četvrtak, 29. septembar 2016, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304.
  4. Gostujuće predavanje. Primena AngularJS u kompleksnim SPA – utorak, 4. oktobar 2016, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304.

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznate predispitne obaveze na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

  • Internet tehnologije – osnovne studije;
  • Internet tehnologije i sistemi – master studije;
  • Internet tehnologije i sistemi – odabrana poglavlja – specijalističke akademske studije;
  • Internet tehnologije – odabrana poglavlja – doktorske studije.