Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Stručna praksa

Stručna praksa je obavezan deo Master studija Elektronsko poslovanje.  Stručna praksa donosi 4 ESPB poena. Stručna praksa se može odbraniti na tri načina:

1) Stručna praksa se obavlja radom na poslovima u oblasti studijske grupe (modula) na koji je student upisan – Dnevnik stručne prakse-primer

2) Stručna praksa se realizuje pregledom stanja u oblasti studijske grupe (modula) na koji je student upisan – Primer stručne prakse u formi pregleda stanja u oblasti studijske grupe

3) Na osnovu trogodišnjeg radnog iskustva u oblasti studijske grupe (modula) na koju je student upisan, studentu se može priznati obavljena stručna praksa.