Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Softverski definisane mreže i Cloud computing 2015

Sadržaj kursa:

 1. Virtuelizacija mreže. Open vSwitch
  Sadržaj teme: Osnovni koncepti virtuelizacije. Virtuelne mašine i servisi. Virtuelizacija mreže. Virtuelni mrežni uređaji. Open vSwitch. Konfiguracija Open vSwitch-a.
 2. Softverski definisane mreže. Open Daylight
  Sadržaj teme: Softverski definisane mreže. Arhitektura softverski definisanih mreža. OpenFlow protokol. Kontroleri softverski definisanih mreža. Konfiguracija Open Daylight-a. Projetkovanje softverski definisanih mreža. Mininet.
 3. Cloud computing
  Sadržaj teme: Cloud computing. Vrste cloud-a. Cloud computing infrastruktura. Infrastruktura, platforma i softver kao servis. Projektovanje cloud infrastruktre. Upravljanje cloud computing infrastrukturom.
 4. OpenStack
  Sadržaj teme: Konfiguracija OpenStack-a. Upravanje virtuelnim mašinama i servisima u OpenStack okruženju. Integracija OpenStack-a i Open Daylight-a. Neutron. Projektovanje i realizacija računarske mreže preduzeća korišćenjem OpenStack-a, Open Daylight-a i Neutrona. Praćenje performansi mreže.

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznate predispitne obaveze na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

 • Cloud infrastruktura i servisi – master studije;
 • Napredne cloud infrastrukture i servisi – doktorske studije.
 • Servisi računarskih mreža u poslovanju preduzeća – doktorske studije

 

Kurs Softverski definisane mreže