Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

ELAB Letnja škola “Tehnologije elektronskog poslovanja” 2021

ELAB letnja škola

Katedra za elektronsko tradicionalno organizuje Elab letnju školu pod nazivom „Tehnologije elektronskog poslovanja 2021“ (E-business technologies 2021). U okviru Letnje škole planirano je da se polaznici upoznaju sa mikroservisnim arhitekturama aplikacija elektronskog poslovanja, sa DevOps metodama, tehnikama i alatima u razvoju aplikacija elektronskog poslovanja, kao i sa konceptima i praksama upravljanja razvojem digitalnih proizvoda.

Letnja škola Tehnologije elektronskog poslovanja 2021. će biti organizovana u periodu od 20. septembra do 15. oktobra 2020. u četiri termina nedeljno, u periodu od 18:00 do 21:15 časova u kabinetu 304 i onlajn, korišćenjem Mudl sistema i video konferencija.

U okviru škole biće realizovano više praktičnih primera i laboratorijskih vežbi. Letnja škola “Tehnologije elektronskog poslovanja” obuhvatiće tri kursa

  1. Mikroservisne arhitekture (15 polaznika)
  2. DevOps metode i tehnike u razvoju aplikacija elektronskog poslovanja (15 polaznika)
  3. Upravljanje razvojem digitalnih proizvoda (15 polaznika)

Pravo upisa na ovu Letnju školu imaju studenti osnovnih, master, specijalističkih strukovnih, specijalističkih akademskih i doktorskih studija. Nakon prijave kandidata, biće formirana rang lista na osnovu prethodnog uspeha na studijama i na osnovu intervjua sa polaznicima.

Učešće na letnjoj školi je besplatno za sve polaznike.

Za realizaciju letnje škole koristiće se postojeća oprema Katedre za elektronsko poslovanje. Fakultet organizacionih nauka nema troškova organizacije Letnje škole.

Važni datumi:

  • Prijava za letnju školu se može obaviti najkasnije do 17. septembra 2020. godine.
  • 18. septembar – objavljivanje spiska polaznika
  • 20. septembar – 15. oktobar – održavanje letnje škole (konačni datumi biće naknadno objavljeni)

Predavači na letnjoj školi “Tehnologije elektronskog poslovanja” su profesori i saradnici katedre.

Prava i obaveze između polaznika prve letnje škole “Tehnologije elektronskog poslovanja” i Katedre za elektronsko poslovanje regulišu se potpisivanjem ugovora kojim kandidati prihvataju opšte uslove pohađanja odabranog kursa letnje škole.

Polaganje za sertifikat biće organizovano u prostorijama fakuleta. Kandidatima koji uspešno završe kurs u okviru letnje škole biće uručeni sertifikati o učešću u letnjoj školi.

Opšte uslove o letnjoj školi možete naći na sledećem linku: https://elab.fon.bg.ac.rs/opsti-uslovi-za-letnju-skolu/