Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Opšti uslovi za letnju školu

Letnja škola “Tehnologije elektronskog poslovanja” (u daljem tekstu: letnja škola) organizovana je od strane Katedre za Elektronsko poslovanje, Faktulteta organizacionih nauka.

Pravo upisa imaju studenti osnovnih, master, specijalističkih strukovnih, specijalističkih akademskih i
doktorskih studija.

U okviru letnje škole organizuje se niz kurseva čije su informacije dostupne na sajtu elab.rs u odeljku Letnja škola.

Za sve polaznike letnje škole kursevi su besplatni. Polaznici imaju pravo pohađanja samo jednog kursa. Broj polaznika po kursu je ograničen na 15 mesta.
Rang lista primljenih kandidata biće formirana na osnovu prethodnog uspeha na studijama i na osnovu intervjua sa polaznicima.

Prihvatanjem opštih uslova polaznici letnje škole se obavezuju da će:
 prisustvovati svim časovima u okviru kursa na koji su primljeni;
 pridržavati pravila ponašanja, komunikacije i oblačenja propisanih od strane Fakulteta
organizacionih nauka.

Raspored termina časova letnje škole će biti blagovremeno objavljen. Planirani termini su radnim danima od 18:00 – 21:15h, a vikendom od 11:00 – 14:15h.
Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznati delovi ispita na osnovnim, master ili doktorskim studijama

Check Also

Opšti uslovi za letnju školu

Letnja škola “Tehnologije elektronskog poslovanja” (u daljem tekstu: letnja škola) organizovana je od strane Katedre …