Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Blockchain tehnologije – PyTeal

 1. Naziv teme: Uvod u Blockchain i PyTeal: instalacija, Docker, arhitektura
  Sadržaj teme: Upoznavanje sa Blockchain tehnologijama, karakteristikama i komponentama. Primeri primene blockchain tehnologija u realnim sistemima na Algorand platformi. Uloga pametnih ugovora u unapređenju procesa. Upoznavanje sa PyTeal bibliotekom za razvoj pametnih ugovora. Korišćenje testnog okruženja Algorand platforme. Instalacija potrebnog softvera. Postavljanje okruženja za razvoj. Objašnjenje arhitekture.
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 2. Naziv teme: Primer pametnog ugovora sa osnovnim operacijama
  Sadržaj teme: Kreiranje prvog pametnog ugovora na primeru aplikacije za inkrementovanje i dekrementovanje vrednosti. Generisanje i objašnjenje TEAL koda. Pokretanje prve transakcije. Kreiranje uslova i pokrivanje ekstremnih slučajeva. Objašnjenje TEAL koda. Pokretanje novih transakcija.
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 3. Naziv teme: Razvoj igre za dva igrača
  Sadržaj teme: Kreiranje pametnog ugovora na primeru aplikacije „papir, kamen, makaze“. Priključivanje stejkholdera u pametni ugovor. Životni ciklus pametnog ugovora. Kreiranje korisnički definisanih operacija i podrutina (Subroutines). Grupisanje transakcija. Implementacija transakcije plaćanja. Testiranje pametnog ugovora.
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 4. Nazive teme: Povezivanje sa klijentskim delom aplikacije
  Sadržaj teme: Kreiranje klijentskog dela aplikacije korišćenjem React biblioteke. Otvaranje kripto novčanika. Povezivanje novčanika sa aplikacijom. Implementacija komponenata klijentskog dela aplikacije. Prosleđivanje vrednosti korišćenjem svojstava. Povezivanje klijentske i serverske strane aplikacije.
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 • Način provere znanja: projekat;
 • Cena inovacije znanja: Učešće je besplatno za sve učesnike;
 • Mesto realizacije: Kabinet 304, Fakulteta organizacionih nauka, i onlajn

Kandidatima koji uspešno završe kurs u okviru letnje škole biće uručeni sertifikati o učešću u letnjoj školi.