Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Okviri i alati za razvoj aplikacija elektronskog poslovanja

Sadržaj kursa:

 1. Principi razvoja aplikacija u internet okružunju
  Pregled razvojnih okruženja, alata, biblioteka i šireg tehnološkog okruženja. Composer. NPM. Git. Gulp. Browserify. Bower. Primena alata na praktičnom primeru.
 2. JavaScript okviri za razvoj aplikacija elektronskog poslovanja
  Osnovni koncepti: MVC, Routes, Components. Razvoj single page aplikacija. CRUD operacije. Templejti. Komparativni pregled: Angular, React, Ember. Primer web aplikacije razvijene primerom JavaScript okvira.
 3. CakePHP okvir
  Postavljanje okruženja, konfiguracija. Rutiranje. Kontroleri, pogledi, modeli. ORM. CRUD operacije. Templejti. Autentikacija. Helpers. REST. Napredni koncepti. Razvoj web aplikacije primenom CakePHP.

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

 • Internet tehnologije – osnovne studije;
 • Internet tehnologije i sistemi – master studije;
 • Internet tehnologije i sistemi – odabrana poglavlja – specijalističke akademske studije;
 • Internet tehnologije – odabrana poglavlja – doktorske studije.

Web-Application-Development-Services_1