Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Salesforce

1. Naziv teme: Upravljanje ondosima sa klijentima. Cloud CRM platforme.
Sadržaj teme: Uvod u CRM. xRM koncept. Uloga CRM u ekosistemima elektronskog poslovanja. Primena naprednih tehnologija u CRM. Platforme za CRM.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

2. Naziv teme: Salesforce cloud platforma
Sadržaj teme: Uvod u Salesforce. Funkcionalnosti i servisi Salesforce platforme. Sales Cloud. Marketing Cloud. Analytics Cloud. IoT Cloud. Salesforce Service Cloud. Trailhead. Salesforce Education Cloud. Salesforce sertifikacija.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

3. Naziv teme: Salesforce razvoj aplikacija
Sadržaj teme: Programiranje Salesforce aplikacija. Salesforce App Cloud. Razvojno okruženje. Salesforce AppExchange.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

4. Naziv teme: Izrada projekta.
Sadržaj teme: Implementacija CRM sistema u poslovnom ekosistemu visokoškolske institucije.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

  • Način provere znanja: projekat;
  • Cena inovacije znanja: Učešće je besplatno za sve učesnike;
  • Mesto realizacije: Kabinet 304, Fakulteta organizacionih nauka, i onlajn.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

  • Internet marketing – osnovne studije;
  • Tehnologije digitalnog marketinga – master studije;
  • Internet marketing – specijalističke studije
  • Intrenet marketing i društveni mediji – doktorske studije.