Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs razvoj aplikacija elektronskog poslovanja 2014

Sadržaj kursa:

 1. PHP okviri za razvoj aplikacija e-poslovanja – ponedeljak, 29. septembar 2014, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304.
  Sadržaj teme: Arhitekturni paterni za razvoj aplikacija elektronskog poslovanja. Pregled razvojnih okruženja, alata, biblioteka i šireg tehnološkog okruženja. Pregled PHP okvira. Uvod u Symfony PHP.
 2. Symfony PHP  – četvrtak, 2. oktobar 2014, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304.
  Sadržaj teme: Paketi, kontroleri, pogledi. Šabloni u Symfony-ju. Twig sistem za upravljanje šablonima. Doctrine ORM.
 3. JavaScript okviri za razvoj aplikacija e-poslovanja – ponedeljak, 6. oktobar 2014, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304.
  Sadržaj teme: Pregled JavaScript okvira za razvoj veb aplikacija. Ember.js okvir. Osnovni koncepti: MVC, Routes, Components. Razvoj single page aplikacija.
 4. EmberJS – četvrtak, 9. oktobar 2014, 18:00 – 21:15 časova, kabinet 304.
  Sadržaj teme: Napredno korišćenje i proširenje Ember.js-a. CRUD operacije. Ember data. Sistem templejta.

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznate predispitne obaveze na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

 • Internet tehnologije – osnovne studije;
 • Internet tehnologije i sistemi – master studije;
 • Internet tehnologije i sistemi – odabrana poglavlja – specijalističke akademske studije;
 • Internet tehnologije – odabrana poglavlja – doktorske studije.

tehnologije kurs