Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Crowdsensing u pametnim okruženjima

Sadržaj kursa:

 1. Projektovanje pametnih okruženja
  Pametna okruženja. Projektovanje pametnih okruženja. Infrastruktura pametnih okruženja.
 2. Crowdsensing
  Uvod u crowdsensing. Participatorni i oportunistički crowdsensing. Mobilni crowdsensing. Analiza podataka prikupljenih crowdsensing-om.
 3. Crowdsensing u pametnim gradovima
  Projektovanje crowdsensing servisa u pametnom gradu. Razvoj Arduino, Raspberry Pi i Android sistema za crowdsensing. Razvoj veb servisa za prikupljanje podataka i čuvanje u bazi podataka. Razvoj veb aplikacije za vizuelizaciju i analizu dobijenih podataka. 

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

 • Internet inteligentnih uređaja – osnovne studije;
 • Izabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja – master studije;
 • Internet inteligentnih uređaja – odabrana poglavlja – specijalističke akademske studije;
 • Internet inteligentnih uređaja – odabrana poglavlja – doktorske studije.

Crowdsensing mobile app download

Tutorial

Sertifikat