Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Big data infrastruktura i servisi

Sadržaj kursa:

 1. Big data u elektronskom poslovanju
  Sadržaj teme: Big data infrastruktura i servisi u elektronskom poslovanju. Projektovanje Big data rešenja za preduzeća. Trendovi u Big data.
 2. Nerelacione baze podataka
  Sadržaj teme: Razvoj Big data rešenja nad nerelacionim bazama podataka. Mongo DB.
 3. Hadoop okvir za Big data
  Sadržaj teme: Razvoj Big data rešenja u Apache Hadoop ekosistemu. Hadoop i Hadoop alati.
 4. Big data analitika
  Sadržaj teme: Big data analitika i otkrivanje znanja. Big data analitika u realnom vremenu. In-database analitika. Primena Big data u elektronskoj trgovini, internet marketingu, e-upravi, e-zdravstvu, e-bankarstvu. Analiza društvenih mreža. Sentiment analiza.

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat jedan deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

 • Big data u elektronskom poslovanju – master studije;
 • Big data infrastruktura i servisi – doktorske studije.

 

Big data