Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Upravljanje tokovima podataka primenom Apache Kafka platforme

1. Naziv teme: Razvoj softvera zasnovan na događajima.Koncepti upravljanja tokovima podataka.
Sadržaj teme: Savremene softverske arhitekture u veb okruženju. Razvoj softvera zasnovan na događajima. Uvod u mikroservisnu arhitekturu. Upravljanje podacima u mikroservisnim arhitekturama. Razmena poruka i upravljanje tokovima događaja. Karakteristike tokova događaja. Windowing. Watermarking.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

2. Naziv teme: Apache Kafka
Sadržaj teme: Upoznavanje sa Apache Kafka ekosistemom: karaktersitike i komponente, Kafka API, Kafka Connect, Kafka Streams. Instalacija i konfiguracija. Razvoj jednostavnog primera upravljanja tokovima podataka.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

3. Naziv teme: Projektovanje tokova podataka u crowdsensing sistemima.
Sadržaj teme: Crowdsensing sistemi pametnog grada. Projektovanje arhitekture i infrastrukture. Modelovanje podataka u crowdsensing sistemima pametnog grada. Priprema podataka za big data analitiku.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

4. Naziv teme: Izrada projekta.
Sadržaj teme: Projekat – implementacija Apache Kafka infrastrukture za crowdsensing sistem pametnog grada.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

  • Način provere znanja: projekat;
  • Cena inovacije znanja: Učešće je besplatno za sve učesnike;
  • Mesto realizacije: Kabinet 304, Fakulteta organizacionih nauka, i onlajn

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

  • Internet tehnologije – osnovne studije;
  • Internet inteligentnih uređaja – osnovne studije;
  • Razvoj naprednih aplikacija elektronskog poslovanja – master studije;
  • Razvoj aplikacija e-poslovanja – specijalističke studije
  • Internet inteligentnih uređaja i pametna okruženja – doktorske studije.