Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Saradnja sa naučnim institucijama

Članovi Laboratorije za simulaciju i Laboratorije za elektronsko poslovanje angažovani su na realizaciji naučno-istraživačkih i stručnih projekata u saradnji sa drugim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama. Najznačajnija saradnja ostvarena je sa:

Laboratorija za multidisciplinarna istraživanja Instituta za fiziku u ZemunuLaboratorija za multidisciplinarna istraživanja Instituta za fiziku u Zemunu
Institut za nukleane nauke "Vinča" Univerziteta u BeograduInstitut za nukleane nauke “Vinča” Univerziteta u Beogradu
Saobraćajni fakultet u BeograduSaobraćajni fakultet u Beogradu
Katedra za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u BeograduKatedra za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu
Šumarski fakultet u BeograduŠumarski fakultet u Beogradu
Visoka škola elektrotehnike i računarstva u BeograduVisoka škola elektrotehnike i računarstva u Beogradu
Računarski fakultetRačunarski fakultet
Matematički institut SANUMatematički institut SANU
Ruski dom BeogradRuski dom Beograd