Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Saradnja sa studentskim organizacijama

Katedra za elektronsko poslovanje sarađuje sa nizom studentskih organizacija i inicijativa:

FonisFonis
ESTIEMESTIEM
AiesecAiesec
MSCAMPUSMSCAMPUS

Savez studenata FONaSavez studenata FON-a

InterFONČasopis InterFON
Fonov centar za razvoj karijereFonov centar za razvoj karijere

 

Katedra za elektronsko poslovanje je takođe tri godine za redom učestvovala u izvođenju OpenIT projekta držanjem otvorenih kurseva na nekoliko relevantnih tema u oblasti Internet tehnologija i elektronskog poslovanja:

2011 – Primena društvenih mreža u poslovanju preduzeća
2012 – Mobilne tehnologije, Cloud computing
2013 – jQuery, razvoj Android aplikacija
2015 – FONApp – razvoj Android i iOS aplikacija
2016 – ESTIEM događaji
2017 – ESTIEM događaji