Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Osnovne akademske studije

Predmeti Katedre za elektronsko poslovanje realizuju se u okviru studijskih programa za osnovne akademske studije: Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment, na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Predmeti obuhvataju oblasti elektronskog poslovanja, primene savremenih tehnologija u elektronskom poslovanju, projektovanja i implementacije kompleksnih poslovnih rešenja, veb aplikacija i mobilnih aplikacija, primene simulacije u poslovanju, internet marketinga, social computing-a, sveprisutnog računarstva, cloud computing-a, big data, proširene realnosti, poslovne inteligencije, startup projekata i druge. Osnovne akademske studije Katedre za elektronsko poslovanje su koncipirani tako da obrazuju diplomirane inženjere koji će dobiti visok nivo teorijskih i praktičnih znanja i veština, kao i da omoguće dalji nastavak školovanja na master akademskim studijama. Profesionalne kompetencije studenata koje se stiču tokom izučavanja ovih predmeta doprineće podizanju nivoa konkurentnosti studenata na lokalnom i svetskom tržištu rada.

Naziv predmetaStatusSemestarESPB
Elektronsko poslovanjeObavezan, IzborniZimski6
Internet tehnologijeObavezanZimski6
Simulacija i simulacioni jeziciObavezanZimski6
Mobilno poslovanjeIzborniZimski5
Internet marketingIzborniLetnji5
Internet inteligentnih uređajaIzborniLetnji5
Upravljanje rizikom u e-poslovanjuIzborniZimski5
Konkurentno programiranjeIzborniZimski5
Multimedijalne tehnologije i internet u kulturiIzborniZimski5

https://elab.fon.bg.ac.rs/

h

elab