Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Simulacija i simulacioni jezici

Studijski programInformacioni sistemi i tehnologije
Status predmetaObavezan
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Aleksandar M. Marković, , Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać, Aleksandra B. Labus, Marijana S. Despotović-Zrakić

Sadržaj

Teorijska nastava: Modeliranje i modeli. Klasifikacija modela. Ocena parametara modela. Validacija i verifikacija. Sredstva za simulaciju. Simulacija kontinualnih sistema. Jezici za simulaciju kontinualnih sistema. Simulacija diskretnih događaja. Jezici za simulaciju diskretnih događaja. Simulacija na vebu. Distribuirana i paralelna simulacija. Veštačka inteligencija i simulacija. Verovatnoća i statistika u simulaciji. Virtuelna realnost. 3D modelovanje.

Praktična nastava: Simulacija kontinualnih sistema, CSMP. Simulacija diskretnih događaja, GPSS. Razvoj 3D modela primenom softverskog rešenja Blender. Integracija i implementacija 3D modela u veb okruženje primenom X3D tehnologija.

Cilj

Cilj predmeta je da jasno i pregledno prikaže osnovne ideje i mogućnosti primene računarske simulacije.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Računarska simulacija, B. Radenković, M. Stanojević, A. Marković, Fakultet organizacionih nauka, Saobraćajni fakultet, 2009.
  3. J. Banks, J.S. Carson II, B. L. Nelson, D. M. Nicol, Discrete-Event System Simulation (Fifth Edition), Pearson Education, Inc. 2010.
  4. M.F.Shiratuddin, K.Kitchens, D.Fletcher, Virtual Architecture: Modeling and Creation of Real-Time 3D Interactive Worlds, 2008, Lulu Press, USA.
  5. L. Ahearn, 3D Game Environments, Elsevier, Inc. 2008. .
  6. G.Burdea, P.Coiffet, Virtual Reality Technology. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons.
  7. X3D International Standard. Information technology — Computer graphics and image processing — Extensible 3D (X3D) ISO/IEC 19775-1:201. (2013).
  8. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
  9. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017