Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Studijska grupa Elektronsko poslovanje – MAS

Modul Elektronsko poslovanje omogućava razvoj i unapređenje znanja studenata u oblastima projektovanja i upravljanja ekosistema elektronskog poslovanja i primene naprednih informacionih tehnologija u digitalnoj transformaciji poslovanja. U okviru studijskog modula Elektronsko poslovanje obavezni predmeti su Ekosistemi elektronskog poslovanja i Tehnologije digitalnog marketinga. Tri izborna predmeta student bira iz skupa predmeta: Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju, Elektronsko poslovanje u javnoj upravi, E-zdravstvo, Elektronsko obrazovanje, Sajber pravo, Upravljanje rizikom i sajber sigurnost, Upravljanje i analiza podataka u elektronskom poslovanju, Internet ekonomija, Menadžment elektronskog poslovanja, Upravljanje lancima snabdevanja 2, Ekonomski i sociološki aspekti digitalne transformacije, Sajber psihologija.

Naziv predmetaSemestarESPBStatus
Ekosistemi elektronskog poslovanja16Obavezan
Tehnologije digitalnog marketinga16Obavezan
Upravljanje rizikom i sajber sigurnost16Izborni
E-zdravstvo16Izborni
Elektronsko obrazovanje16Izborni
Upravljanje i analiza podataka u elektronskom poslovanju16Izborni
Sajber pravo16Izborni
Elektronsko poslovanje u javnoj upravi16Izborni
Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju16Izborni
Internet ekonomija16Izborni
Menadžment elektronskog poslovanja16Izborni
Ekonomski i sociološki aspekti digitalne transformacije16Izborni
Sajber psihologija16Izborni
Upravljanje lancima snabdevanja 216Izborni