Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Dušan Barać, Snežana KneževićObavezni16

Primarni cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa različitim sistemima elektronskog plaćanja i načinima njihove integracije u sisteme elektronskog poslovanja.

Studenti su osposobljeni da primenjuju i integrišu različite sisteme plaćanja u ekosistemima elektronskog poslovanja.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. Blokdyk, G. (2020). Open Banking A Complete Guide - 2020 Edition, 5STARCooks, ASIN: B085BZRBSL
3. Arslanian, H. & Fischer, F. (2019). The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services, Publisher: Palgrave Macmillan; 1st ed. 2019 edition, ASIN: B07VC3TGLQ
4. Materijali u e-formi, sa veb-sajta https://developer.paypal.com/docs/
5. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs