Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Upravljanje pametnim okruženjima u realnom vremenu

1. Naziv teme: Projektovanje pametnih okruženja.
Sadržaj teme: Pametna okruženja. Projektovanje pametnih okruženja. Infrastruktura u pametnim okruženjima.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

2.Naziv teme: Upravljanje pametnim okruženjima u realnom vremenu
Sadržaj teme: Upravljanje pametnim okruženjima. Cloud platforme za upravljanje pametnim okruženjima. Koncepti upravljanja u realnom vremenu. Integracija sa big data sistemima.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

3.Naziv teme: Razvoj IoT komponenti i modelovanje pametnih sistema
Sadržaj teme: Razvoj Arduino, Raspberry Pi. Razvoj veb servisa za komunikaciju sa pametnim sistemima. Integracija pametnih sistema sa platformom za modelovanje kontinualnih sistema i upravljanje pametnim okruženjima.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

Pohađanje kursa je besplatno za sve učesnike. Nastava će biti organizovana onlajn, korišćenjem Mudl sistema i video konferencija. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

  • Internet inteligentnih uređaja – osnovne studije;
  • Izabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja – master studije;
  • Internet inteligentnih uređaja – odabrana poglavlja – specijalističke akademske studije;
  • Internet inteligentnih uređaja – odabrana poglavlja – doktorske studije.

https://elab.fon.bg.ac.rs/

https://web.dev/progressive-web-apps/