Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Međunarodna saradnja

Nastavnici i saradnici Laboratorije za simulaciju i Laboratorije za elektronsko poslovanje uključeni su u međunarodne projekte i aktivno sarađuju sa:

University of the West of ScotlandUniversity of the West of Scotland, UK

Department of Computer & Electrical Engineering and Computer Science, Florida Atlantic UniversityDepartment of Computer & Electrical Engineering and Computer Science, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, USA

Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical SchoolDana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 02115, USA

New York Institute of TechnologyNew York Institute of Technology

Zahvaljujući ugledu Laboratorije za simulaciju FON-a i ličnim referencama, prof. dr Božidar Radenković je izabran za zvaničnog konsultanta za oblast računarske simulacije poznatog instituta “International Center for Applied and Industrial Research, Palo Alto, California”. U proteklom periodu uspostavljena je uspešna saradnja sa naučnim radnicima na Univerzitetima u Beču, Bratislavi, Kopenhagenu, Tel Avivu i Varšavi.