Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

ELAB Letnja škola “Tehnologije elektronskog poslovanja” 2015

letnja skola

Katedra za elektronsko poslovanje organizuje besplatnu letnju školu pod nazivom “Tehnologije elektronskog poslovanja”. U okviru Letnje škole polaznici će se upoznati sa konceptima razvoja savremenih aplikacija elektronskog poslovanja, tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja i konceptima softverski definisanih mreža i Cloud computing-a. Letnja škola će biti organizovana u periodu od 21. septembra do 10. oktobra 2015. na Fakultetu organizacionih nauka.

U okviru škole biće realizovano više praktičnih primera i laboratorijskih vežbi. Letnja škola “Tehnologije elektronskog poslovanja” obuhvatiće tri kursa:

  1. Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja (12 polaznika)
  2. Internet inteligentnih uređaja (12 polaznika)
  3. Softverski definisane mreže i Cloud computing (12 polaznika)

Pravo upisa imaju studenti osnovnih, master, specijalističkih strukovnih, specijalističkih akademskih i doktorskih studija.

Važni datumi:

  • 15. avgusta do 10. septembra 2015. – prijava za letnju školu
  • 09. – 11. septembar – intervju sa kandidatima
  • 14. septembar – objavljivanje spiska polaznika
  • 16. – 24. septembar – potpisivanje ugovora
  • 21. septembar – 10. oktobar – održavanje letnje škole

Predavači na letnjoj školi “Tehnologije elektronskog poslovanja” su:

Rang lista prijavljenih kandidata biće formirana na osnovu prethodnog uspeha na studijama i na osnovu intervjua sa polaznicima. Prava i obaveze između polaznika prve letnje škole “Tehnologije elektronskog poslovanja” i Katedre za elektronsko poslovanje regulišu se potpisivanjem ugovora kojim kadidati prihvataju opšte uslove pohađanja odabranog kursa letnje škole.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat.