Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs DevOps metode i tehnike u razvoju aplikacija elektronskog poslovanja

1. Naziv teme: Uvod u DevOps
Sadržaj teme: Uloga DevOps u razvoju aplikacija elektronskog poslovanja. Ključni koncepti, pojmovi i definicije. Usklađivanje razvoja preduzeća i razvoja softvera (business – IT alignment). Usklađivanje razvoja softvera i IT operacija u preduzeću. Kontinualni razvoj, integracija, testiranje, isporuka i nadgledanja softvera. Automatizacija razvoja softvera. Uloga mikroservisnih arhitektura u DevOps prisupu.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

2. Naziv teme: Kontinualni razvoj, integracija i isporuka softvera
Sadržaj teme: Planiranje. Upravljanje izvornim kodom. Primena Git-a. Centralizovano i distribuirano upravljanje verzijama. Bild alati. Kontinualno testiranje. Kontinualna isporuka, Jenkins. Upravljanje operacijama. Virtuelizacija. Orkestracija i konfiguracija servera, Ansible. Monitoring i analitika. Upravljanje logovima. Primeri iz prakse.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

3. Naziv teme: Komunikacija i saradnja u DevOps timovima.
Sadržaj teme: DevOps organizacija timova. Projektovanje kanala komunikacije. Alati za upravljanje projektima: Jira, Redmine. Alati za komunikaciju i saradnju: Slack, Mattermost. Integracija Mattermost, Redmine, Git i Jenkins alata. Upravljanje dokumentacijiom projekta.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

4. Naziv teme: Izrada projekta
Sadržaj teme: Projekat – organizacija razvoja softvera primenom DevOps metoda tehnika i alata na odabranom primeru.
Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs

Pohađanje kursa je besplatno za sve učesnike. Nastava će biti organizovana onlajn, korišćenjem Mudl sistema i video konferencija. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

  • Upravljanje rizikom u e-poslovanju – osnovne studije;
  • Internet inteligentnih uređaja – osnovne studije;
  • Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju – master studije;