Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Big Data arhitektura zasnovana na Apache Kafka i Apache Spark okvirima

 1. Naziv teme: Teorijski okvir.
  Sadržaj teme: upravljanje tokovima podataka (Data Streaming), Koncept proizvođač-potrošač (Producer-Consumer), Obrada tokova podataka (Stream Processing), Replikacija i sinhronizacija tokova podataka, Mašinsko učenje i tokovi podataka, Bezbednost i privatnost u tokovima podataka, Big Data arhitektura .
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 2. Naziv teme: Apache Kafka
  Sadržaj teme: Upoznavanje sa Apache Kafka ekosistemom: karaktersitike i komponente, Kafka API, Kafka Connect, Kafka Streams, Arhitektura i osnovni koncepti, Producer, Consumer, Zookeeper.
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 3. Naziv teme: Apache Spark.
  Sadržaj teme: Big data analitika u realnom vremenu. Streaming podataka. Apache Spark. Razvoj i upravljanje Spark aplikacijama. Mašinsko učenje u Apache Spark-u. Vizuelizacija podataka.
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 4. Naziv teme: Izrada projekta korišćenjem Apache Kafka i Apache Spark okvira
  Sadržaj teme: Projekat – implementacija Big Data arhitekture sa Apache Spark i Apache Kafka za sistem praćenja pametnog grada zasnovan na konceptu crowdsensing-a
  Literatura: Materijali u elektronskom obliku, dostupni na sajtu moodle.elab.rs
 • Način provere znanja: projekat
 • Cena inovacije znanja: Učešće je besplatno za sve učesnike
 • Mesto realizacije: Kabinet 304, Fakulteta organizacionih nauka, i onlajn

Kandidatima koji uspešno završe kurs u okviru letnje škole biće uručeni sertifikati o učešću u letnjoj školi.