Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Srpski Krivak

Udruženje “Srpski Krivak” je dobrovoljno, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje građana, sa sedištem u Beogradu, koje je osnovano radi: okupljanja, druženja i saradnje slobodno mislećih, uglednih i uspešnih ljudi, pod geslom MISLI SRPSKI DELAJ SVETSKI.

Srpski Krivak

Osim osnovnog cilja koji se odnosi na: okupljanje, druženje i saradnju slobodno mislećih, uglednih i uspešnih ljudi, pod geslom “misli srpski delaj svetski”, udruženje “Srpski Krivak” ima i sledeće podciljeve:

  • Afirmacija autentičnih dostignuća u oblasti kulture, nauke, umetnosti, sporta, novinarstva, privrede i poljoprivrede Srbije.
  • Korišćenje, unapređenje i promovisanje savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija radi prevazilaženja vremenskih i prostornih barijera između ljudi.
  • Čuvanje i afirmacija tradicionalnih kulturnih vrednosti i običaja.
  • Gajenje naročite sorte domaćeg belog kukuruza “Srpski Krivak” na posebnim istorijskim i geografskim lokacijama.
  • Vodenično, hladno, mlevenje kukuruznog brašna od “Srpskog Krivaka”, za ličnu upotrebu i poklone.
  • Dodela godišnjih nagrada “Srpski Krivak” za naročite zasluge i dostignuća u profesionalnim i/ili društvenim aktivnostima.

Predsednik Skupštine udruženja Srpski Krivak je prof.dr Božidar Radenković. Redovni članovi udruženja su prof.dr Marijana Despotović-Zrakić, prof.dr Zorica Bogdanović i prof.dr Aleksandra Labus. Počasni član Laboratorije za simulaciju prof.dr Branislav Jovanić je predsednik naučnog kluba Srpskog Krivaka.

Zvaničan sajt Udruženja  “Srpski Krivak”