Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Kurs Pametni gradovi

Sadržaj kursa:

 1. Future internet, Projektovanje pametnih okruženja
  Sadržaj teme: IPv6, sigurnosni i drugi protokoli budućih mreža. Sveprisutno računarstvo, inteligentni uređaji i komunikacija među mašinama.
  Projektovanje pametnih okruženja. Pametne kuće, pametne učionice, pametni gradovi, pametni automobili.
 2. Internet inteligentnih uređaja – razvoj servisa pametnih gradova
  Sadržaj teme: Upoznavanje sa Linux okruženjem i rad sa Raspberry Pi mikroračunarom. Programski jezik Pajton i pisanje programa za prijem i obradu senzorskih očitavanja. Realizacija pametnog okruženja korišćenjem Raspberry Pi i Arduino platformi. Razvoj servisa pametnog saobraćaja.
 3. Internet inteligentnih uređaja – razvoj servisa pametnih gradova
  Sadržaj teme: Rad sa Arduino mikrokontrolerom i analognim senzorima. Razvoj veb servisa za rad sa senzorima. Integracija sa IoT platformom. Razvoj servisa pametnog e-zdravstva.
 4. Internet inteligentnih uređaja – razvoj servisa pametnih gradova
  Sadržaj teme: Pametno e-obrazovanje. Primena proširene realnosti.

Izvođenje kursa je besplatno za sve učesnike. Teorijska i praktična nastava će se održavati u kabinetu 304 na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom rada na navedenim temama, polaznici kursa će raditi na realizaciji projekta na zadatu temu.

Svi polaznici koji budu prisustvovali časovima i uspešno realizovali finalni projekat, po završetku kursa će dobiti sertifikat. Postojećim i budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, na osnovu stečenog sertifikata biće priznat deo predispitnih obaveza na jednom od sledećih predmeta Katedre za elektronsko poslovanje u zavisnosti od nivoa studija:

 • Internet inteligentnih uređaja – osnovne studije;
 • Izabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja – master studije;
 • Sveprisutno računarstvo i internet inteligentih uređaja – specijalističke akademske studije;
 • Internet inteligentnih uređaja – odabrana poglavlja – doktorske studije.

Kurs internet inteligentnih uredjaja