Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

IEEE Chapter Computer Science CO-16

IEEE Computer Society je najznačajnije svetsko udruženja za računarstvo. IEEE Computer Society svoju misiju sprovodi kroz organizaciju konferencija, objavljivanje časopisa, izradu standarda, organizaciju programa profesionalnog usavršavanja, sertifikaciju i realizaciju drugih aktivnosti. Članovi IEEE Computer Society su profesori, studenti i stručnjaci iz prakse.

IEEE Computer Society studentima i profesionalcima omogućava naprednu obuku, profesionalni razvoj, sticanje sertifikata i standarde za profesionalnu primenu.

IEEE Computer Society predstavlja u svetu vodeću kompjutersku organizaciju, kao i izvor informacija i resursa za usavršavanje karijere tehnoloških lidera, kao što su profesori, istraživači, softverski inženjeri, IT profesionalci, poslodavci i studenti – budući tehnološki lideri.

 

IEEE Chapter Computer Science (CO-16) osnovan je 20. decembra 2000. godine. IEEE Chapter Computer Science (CO-16), u saradnji sa Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti i Fakultetom organizacionih nauka organizuje seminar Računarske nauke i primenjena matematika. Više informacija o seminaru dostupno je na sledećoj stranici.

Božidar Radenković

Predsednik:
Prof.dr Božidar Radenković

Fakultet organizacionih nauka,
Univerzitet u Beogradu,
11000 Beograd, Jove Ilića 154

Marijana Despotović - Zrakić
Potpredsednik:
Prof.dr Marijana Despotović-Zrakić

Fakultet organizacionih nauka,
Univerzitet u Beogradu,
11000 Beograd, Jove Ilića 154

Zorica Bogdanović

Sekretar:
Prof.dr Zorica Bogdanović

Fakultet organizacionih nauka,
Univerzitet u Beogradu,
11000 Beograd, Jove Ilića 154

Aleksandra Labus

Blagajnik:
Doc.dr Aleksandra Labus

Fakultet organizacionih nauka,
Univerzitet u Beogradu,
11000 Beograd, Jove Ilića 154