Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Laboratorija za elektronsko poslovanje

Osnivanje  

Laboratorija za elektronsko poslovanje osnovana je 2001. godine na inicijativu profesora dr Božidara Radenkovića. Osnivanje Laboratorije za elektronsko poslovanje imalo je kao osnovni motiv unapređenje naučno-istraživačkog i obrazovnog rada nastavnika, saradnika i studenata Fakulteta organizacionih nauka, u oblasti elektronskog poslovanja i primene Internet i mobilnih tehnologija u poslovanju, kao i izvođenju nastave na redovnim i postdiplomskim studijama. Studije iz elektronskog poslovanja prvi put su uvedene 2001. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. U to vreme, sličan studijski program nije postojao ni u Evropi, ni u svetu. Kako su bile organizovane tadašnje specijalističke i magistarske studije Elektronskog poslovanja, odnosno specijalističke studije Internet tehnologija moguće je videti u brošurama:  Poslediplomske studije Elektronsko poslovanje 2001. i Poslediplomske studije Elektronsko poslovanje 2003.

Oblasti delovanja
Laboratorija za elektronsko poslovanje, na Fakultetu organizacionih nauka kao osnovni cilj poslovanja ima unapređenje poslovnog, naučno-istraživačkog i obrazovnog rada u oblasti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju, kao i projektovanja informacionih sistema u Internet okruženju. Rad laboratorije zasniva se na primeni savremenih tehnologija i na permanentnim inovacijama.

Katalog usluga Laboratorije za elektronsko poslovanje

Projektovanje i implementacija rešenje e-poslovanja

Delatnost Laboratorije za elektronsko poslovanje u oblasti elektronskog poslovanja realizuje se kroz niz usluga u oblasti projektovanja i implementacije rešenja za e-poslovanje.

 • Izrada Internet biznis plana
 • Izrada Internet marketing plana
 • Projektovanje i implementacija veb sajtova i portala
 • Implementacija Internet prodavnica
 • Projektovanje i implementacija sajtova za mobilne uređaje
 • Konsalting u projektovanju i uvođenju CRM rešenja
 • Konsalting u nabavci računarske i telekomunikacione opreme
 • Konsalting u oblasti primene poslovne inteligencije u e-poslovanju

Konsalting u oblasti e-obrazovanja

Delatnost Laboratorije za elektronsko poslovanje u oblasti e-obrazovanja obuhvata realizaciju poslovnih, specijalističkih i profesionalnih kurseva kroz interaktivne vežbe, simulaciju i demonstraciju, komunikaciju i kolaboraciju. Kursevi obuhvataju sledeće oblasti:

 • Poslovni kurs: MS Office, MS Project, Open Office, i drugi.
 • Posebne kurseve iz oblasti: internet tehnologija, elektronskog poslovanja, internet marketinga, mobilnog poslovanja i drugih oblasti.
 • Profesionalne kurseve koji obuhvataju obuku iz projektovanja informacionih sistema, razvoja veb aplikacija, veb programiranja, administracije baza podataka, Linux, Windows i dr.

Pored kurseva, delatnost e-obrazovanja obuhvata i konsalting u oblasti projektovanja i realizacije sistema elektronskog obrazovanja.

Konsalting u oblasti e-inženjeringa

E-inženjering obuhvata prvenstveno usluge razvoja softvera kao i održavanje informacionih poslovnih sistema. Usluge u oblasti inženjeringa i konsaltinga obuhvataju:

 • Veb dizajn
 • Razvoj softverskih paketa
 • Konfigurisanje i administriranje softvera
 • Enterprise networking, uvođenje LAN i WAN u poslovnim sistemima, obrazovnim ustanovama
 • Projektovanje računarskih mreža
 • Uvođenje računarskih mreža i povezivanje na Internet
 • Razvoj infrastrukture za Cloud Computing
 • Razvoj servisa Cloud Computing infrastrukture
 • Razvoj big data servisa i infrastrukture

Konsalting u oblasti Internet tehnologija

Usluge konsaltinga u oblasti telekomunikacija i Interneta se odnose na:

 • VoIP telefoniju
 • Veb hosting
 • Mail hosting
 • Bežični internet
 • Mobilne komunikacije

Internet inteligentnih uređaja

Delatnost Laboratorije za elektronsko poslovanje u oblasti interneta inteligentnih uređaja (Internet of things) obuhvata realizaciju kurseva i usluga konsaltinga u oblasti:

 • Konsalting u oblasti primene interneta inteligentnih uređaja
 • Projektovanja i implementacije pametnih okruženja
 • Konsalting u nabavci i povezivanju opreme
 • Kurs iz projektovanja pametnog okruženja, rada sa hardverom i softverom, operativnim sistemima, veb servisima i mobilnim aplikacijama za upravljanje pametnim okruženjem
 • Kurs iz programskih jezika za realizaciju pametnih okruženja