Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

E-zdravstvo – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Aleksandra Labus, Radmila B. JaničićObavezni16

Cilj ovog predmeta je da se studenti osposobe za projektovanje i razvoj servisa elektronskog zdravstva primenom naprednih tehnologija elektronskog poslovanja.

Studenti su osposobljeni da projektuju, razvijaju i primenjuju servise i aplikacije e-zdravstva.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. B.Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, Ž.Bojović, Internet inteligetnih uređaja, ISBN:978-86-7680-304-0; FON, Beograd, 2017.
3. Rodić-Trmčić, B., Labus, A., Barać, D., Popović, S., & Radenković, B. (2018). Designing a course for smart healthcare engineering education. Computer Applications in Engineering Education, 26(3), 484-499.
4. B.Rodić-Trmčić, A. Labus, Z. Bogdanović, D. Babić, A. Dacić-Pilčević, (2016). Usability of m-Health Services: A Health Professional's perspective, Journal For Management Theory And Practice, Vol. 80, pp. 45-54.
5. S.Vukićević, Z.Stamenković, S.Murugesan, Z.Bogdanović, B.Radenković, (2016). A new Telerehabilitation system based on Internet of things, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, 29(3), 395-407.
6. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs