Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Ekosistemi elektronskog poslovanja – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Božidar Radenković, Zorica BogdanovićObavezni16

Primarni cilj predmeta je da se studenti upoznaju i ovladaju ključnim elementima, konceptima i tehnologijama u ekosistemima elektronskog poslovanja.

Studenti su osposobljeni za analizu, projektovanje, implementaciju i upravljanje ekosistemima elektronskog poslovanja.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. Gupta, R., Mejia, C., & Kajikawa, Y. (2019). Business, innovation and digital ecosystems landscape survey and knowledge cross sharing. Technological Forecasting and Social Change, 147, 100-109.
3. Senyo, P. K., Liu, K., & Effah, J. (2019). Digital business ecosystem: Literature review and a framework for future research. International Journal of Information Management, 47, 52-64.
4. Subramaniam, M., Iyer, B., & Venkatraman, V. (2019). Competing in digital ecosystems. Business Horizons, 62(1), 83-94.
5. Materijali u e-formi za predmet Ekosistemi elektronskog poslovanja, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs.