Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Sajber pravo – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Božidar Radenković, Zorica BogdanovićObavezni16

Cilj predmeta je analiza osnovnih pravnih problema elektronskog poslovanja i elektronske trgovine na nacionalnom i globalnom tržištu.

Studenti su osposobljeni za identifikaciju i razumevanje pravnih problema elektronskog poslovanja i razumevanje pravnih okvira elektronske trgovine.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. Zakon o elektronskom potpisu, Beograd: Službeni glasnik RS, br. 135/04
3. Zakon o elektronskoj trgovini, Beograd: Službeni glasnik RS, br. 41/09, 95/13
4. Zakon o elektronskom dokumentu, Beograd: Službeni glasnik RS, br. 51/09.
5. EU General Data Protection Regulation (GDPR): Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), OJ 2016 L 119/1.
6. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs